ADWOKAT - PRAWNIK - TARNÓW

Alicja Mól

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicja Mól świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych i indywidualnych w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego oraz gospodarczego

Skontaktuj się z nami
Obszar działalności

Tarnów, Kielce

ale także miasta z nimi sąsiadujące m.in:
Busko – Zdrój, Tuchów, Brzesko, Bochnię,
Mielec, Dąbrowę Tarnowską, Dębicę.

Skontaktuj się z nami
Kancelaria Tarnów
ul. Targowa 10, 33-100 Tarnów
Kancelaria Kielce
ul. Wojska Polskiego 255, 22-205 Kielce
O Kancelarii

Kancelaria zajmuje się obsługą i doradztwem dla przedsiębiorców, mając świadomość, że oczekują Państwo w pierwszej kolejności prostych i efektywnych rozwiązań.Sprawy, z którymi zwracają się do Kancelarii klienci zazwyczaj są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin prawa. Z najwyższą starannością podchodzimy do każdej trudnej sprawy, oferujemy pomoc na każdym etapie ewentualnych problemów prawnych.

Kancelaria obejmuje zakresem swego działania nie tylko Tarnów i Kielce ale także miasta z nimi sąsiadujące m.in:
Busko – Zdrój, Tuchów, Brzesko, Bochnię, Mielec, Dąbrowę Tarnowską, Dębicę.

Czytaj więcej

Tarnów - adwokat - prawnik - Kancelaria Adwokacka

Obszar praktyki
Oferujemy Państwu szeroką obsługę prawną z dziedzin

Prawo cywilne i gospodarcze

Doradzamy w sprawach związanych z zawieraniem różnego rodzaju umów, w tym w zakresie tworzenia, opiniowania i negocjacji umów

Świadczymy pomoc prawna przy sprawach spadkowych, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia związane z dochodzeniem zachowku, odwołanie darowizny

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w zakresie spraw procesowych i poza procesowych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

Prawo nieruchomości

Doradztwo w sporządzeniu umów związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, umów ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności

Doradztwo w sporządzeniu umów związanych z zarządzeniem nieruchomością, umów najmu, dzierżawy, użytkowania

Badanie nieruchomości koncentrujące się na analizie stanu prawnego w zakresie tytułu, obciążeń, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prawo korporacyjne

Audyty prawne podmiotów gospodarczych – ocena sytuacji formalno – prawnej danej jednostki, w tym analiza tytułów własności do nieruchomości, zabezpieczeń na majątku, udzielonych gwarancji, roszczeń czy toczących się postępowań

Pomoc w realizacji procedur związanych ze zwoływaniem zgromadzeń oraz sporządzaniu projektów uchwał

Zakładanie spółek i prowadzenie postępowania rejestrowego

Przekształcenia kapitałowe podwyższenie/obniżenie kapitału, umorzenie akcji/udziałów

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi obejmujące doradztwo w zakresie prawa pracy

Kompleksowa obsługa zwolnień grupowych

Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie

Sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz funduszu świadczeń socjalnych

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych

Obrona w sprawach nieletnich

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego Prokuratura, Policja

Obrona w sprawach o wykroczenia

Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych

Reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o:

rozwód i separację ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa unieważnienie małżeństwa podział majątku wspólnego alimenty uchylenie alimentów ustalenie kontaktów z dzieckiem ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

Verba volant, scripta manet — słowa ulatują, pismo pozostaje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
lawyer
Alicja Mól

Adwokat Alicja Mól ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Warte podkreślenia są jej umiejętności negocjacyjne poparte nie tylko udziałem w szkoleniach z tego zakresu, ale również prowadzeniem zajęć w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doskonała znajomość języka angielskiego, poparta studiami w Nowym Jorku i Londynie.

Certyfikaty

Fordham University w Nowym Jorku

ResearchVisitor - Klinika mediacji

Tilburg University (Niderlandy)

studia z zakresu prawa europejskiego

Mediator

w zakresie spraw Cywilnych, Gospodarczych i Rodzinnych

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
Telefonicznie: +48 608 411 911

Możesz rownież użyć poniższego formularza